Æstetik & tilgang

Æstetik & tilgang

Langhoff og Juul er et økologisk spiseri med en anderledes målsætning. der er tale om en forretning, som tager udgangspunkt i mellemmenneskelige relationer og økologiske værdier. Konceptet blev skabt som modreaktion på samfundets eskalerende tempo, som efterlader mennesket i konstant underskud af tid og nærvær. Netop tid og nærvær er essentielle komponenter i skabelsen af kvalitetsrige øjeblikke med dem, vi elsker. Langhoff & Juul er et fristed, der skaber ideelle betingelser for samværet og nærværet omkring det gode måltid mad og hinanden. Langhoff & Juul forsøger at genetablere nærværet hos de mellemmenneskelige relationer gennem et helt særligt rum, hvis stemning og materialitet fordrer relationsskabelse og tid til tilstedeværelse mellem mennesker. Holdningen er økologisk, hvor bæredygtighed og kvalitet går igen hos mad, omgivelser og mennesker. Langhoff & Juul er således forsøget på en nyfortolkning af den kapitalistiske kultur, hvor fokus ikke blot er på bundlinje, men også på immateriel merværdi. I denne nyfortolkning af det kapitalistiske paradigme satser Langhoff & Juul på den politiske forbruger, der foretager reflekterede forbrugsvalg og vægter immaterielle værdier højt. Projektet er således at få det kommercielle og det ideologiske til at sameksistere frugtbart. hos Langhoff & Juul er den ydelse, der udveksles for penge derfor ikke blot et godt økologisk og miljørigtigt måltid mad, men et mellemmenneskeligt nærhedsprincip.

Det økologiske

Måltiderne er enkle og syner af naturens smukke og vilde ansigt i sit æstetiske udtryk og er skabt med afsæt i den skandinaviske madkultur, hvor ren og ærlig smag fremelskes til overkommelige priser. Den økologiske tilgang skal fremskynde en sensorisk og gastronomisk smagsoplevelse af kvalitet uden at være eksklusiv og forundt de få. den skal være mangfoldig, folkelig og nydes i en afslappet atmosfære. Vores tilgang til smagen og kvaliteten i de økologiske råvare skal afspejle gennemskuelighed, renhed, natur og ærlighed.

Langhoff & Juul har en politisk holdning til vores fælles fremtid og det ansvar, vi alle bærer for at videregive en sund planet til efterfølgende generationer. men dyrkelsen af denne holdning anvender ikke aktivistiske eller påduttende midler. Det økologiske anskues derfor ikke som en mission hos Langhoff & Juul, men som en underspillet naturlighed. Af denne årsag er Langhoff & Juul et inkluderende frem for ekskludrende smagsfællesskab for dem, der identificerer sig med det naturlige, kvalitative, ærlige, rene, gennemskuelige og nære. det økologiske smagsfællesskab hos Langhoff & Juul handler således i lige så høj grad om nærhed og kvalitet som om miljø.

Det menneskelige

Det nære og det sociale er den egentlige anledning og kerne hos Langhoff & Juul. Det menneskelige nærvær er en mangelvare i nutidens samfund. Heraf skabes et behov for forankring, ro og tilstedeværelse i en hverdag, hvor mennesket beskæftiger sig med mange forskellige rum både fysisk, digitalt og mentalt. Langhoff & Juul har derfor indrettet sine rammer til at fordre tilstedeværelse. Personalet er ikke distanceret fra gæsterne med uniformer, men iklædt civil påklædning, hvorfor relationsskabelsen mellem gæst og ansat gives optimale betingelser for at blive uformel, venskabelig og hjemlig. Enkle måltider serveres på fade, således madoplevelsen deles, i modsætningen til tallerkenanretninger med isolerede madoplevelser. Ligeledes anvender Langhoff & Juul langborde, som opfordrer fremmede til at nyde fælles måltider ved samme bord i opposition til de gængse isolerede øer af tomandsborde. Denne filosofi udspringer af fænomenet ”social dining”, hvor de mellemmenskelige realtioner netop forsøges genetableret i det moderne måltid, som ellers præges af asociale og antikvalitære egenskaber. Hos Langhoff & Juul er madoplevelsen også noget, som deles og skabes kollaborativt mellem gæster og ansatte. Af samme grund er det menneskelige det egentlige narrativ i Langhoff & Juuls koncept.

Materialiteten

Langhoff & Juul har skabt et særligt stemningsfyldt rum, hvor temaet fra maden og de menneskelige relationer omkring kvalitet og tilstedeværelse går igen. Æstetikken er nordisk, ”rustik”, enkel og organisk med et sammenspil af gamle og nye møbler, der hver bærer en historie. hvert stykke materialitet er udvalgt med omhu med den hensigt at skabe et varmt, indbydende og smagfuldt rum, som frem for alt giver en hjemlig følelse, der opfordrer gæster til tilstedevær og intimitet. nyt og gammelt fusioneres med designklassikere, hvor håndværk og æstetik vækker appetitten på den stemning, mad og nærvær som forhandles i en totaloplevelse hos Langhoff & Juul. Et etableret samarbejde med Royal Copenhagen og Carl Hansen & Søn forstærker fornemmelsen af det gode håndværk og kvalitet, idet det musselmalede stel iklæder de økologiske måltider godt og møblerne skaber komfort/æstektik og understøtter fokus på det gode håndværk og kvalitet. Samme værdier går således igen hos mad, mennesker og materialitet, hvorfor Langhoff & Juul leverer en holistisk totaloplevelse, som skaber merværdi på flere niveauer.

Dertil er Langhoff & Juuls medarbejdere en vigtig del i skabelsen af dette frirum. Medarbejdere ansættes på baggrund af person og karisma, idet de skal være kulturbærer for den særlige stemning af nærvær, tilstedeværelse og kvalitet. Således er medarbejdere også medskabere af Langhoff & Juuls identitet, da deres arbejde består i aktivt at forme denne sammen med gæsterne. Langhoff & Juul vægter det derfor højt at håndplukke særlige personligheder, der kan bidrage til skabelsen af Langhoff & Juul-identiteten og uddanne disse i de føromtalte kerneværdier. således skabes fundamentet for særligt motiverede medarbejdere, der gives frihed til at medskabe deres arbejdsrum med deres egen personlighed.

Gæsterne

Langhoff & Juul har et bredt publikum og anvendes til mange forskellige lejligheder; alt fra forretningsmøder, studier, selskaber til gængse spisescenarier benyttet af venner, kærester og børnefamilier. Dog tiltrækkes særligt akademikere med holdning til samfund og kultur samt smag for økologi og æstetik. Langhoff & Juul-rummet har derfor en meget bred anvendelsesramme, hvor gæsterne skaber deres egen brugssituation, men befolkes dog primært af den kreative klasse i et bredt aldersudsnit. Dertil taler Langhoff & Juul specifikt til
den politiske forbruger, idet hele konceptet er bygget op omkring holdning til forbrug. Langhoff & Juul fungerer derfor som et ideelt sted for den politiske forbruger til at udtrykke holdning til samfund og miljø gennem forbrugsvalg.

Kommerciel værdi

Langhoff & Juul er en bæredygtig virksomhed, fordi konceptes kerneværdier applerer til et skarpt defineret segment. Den føromtalte politiske forbruger fylder en stor del her. Denne karakteriseres ved aktivt at tage stilling til sine forbrugsvalg og etiske standarter. Stadig flere tilhører denne gruppe, eftersom mange oplever bedre at kunne give sin holdning tl kende gennem forbrugsvalg fremfor gennem det demokratiske system. Den mest gængse norm regner en forbruger for politisk, hvis denne inden for det seneste år mindst én gang har købt en vare som følge af en politisk holdning. Det betyder, at op mod 50% af danmarks forbrugere kan regnes for politske forbrugere. Langhoff & Juul indtager en stærk positionering i denne tendens, hvor netop holdning til forbrug er et hovedtema. De rammer, Langhoff & Juul tilbyder skaber dermed ideel tiltrækningskraft på mennesker, der ønsker at signalere identiet gennem koncepetets særlige positionering omkring kvalitet, nærhed, æstetik og miljø.